Helmuth Graf Von Moltke’nin Mektuplarında (1835-1839) Türk ve Türkiye İmgesi

Mutlu ER

Öz


Tarihte Osmanlı İmparatorluğu ve Prusya Krallığı (Almanya) arasındaki resmi ilişkiler 19.yy’ın ortalarına denk gelmektedir. Bu dönemde Batı‘da sanayi imparatorlukları yükselmeye başlamış ve Alman İmparatorluğu da bu yeni düzende yerini almak üzere Osmanlı İmparatorluğu ile askeri alanda ilişkiler kurmuş ve bu alandaki reformları gerçekleştirmek üzere Alman Islah Heyeti‘nin ilk subaylarını 1830’lu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’na göndermiştir. Subaylardan oluşan bu heyette genç bir subay olan Helmuth Graf von Moltke Osmanlı Ordusu’nun durumunu yerinde görmek ve tespit etmek için yola çıkmış ve askeri alandaki teknik raporların yanı sıra Türkler ve Osmanlı İmparatorluğunun sosyal düzeni hakkındaki tüm izlenimlerine yer verdiği mektuplar yazmıştır. Moltke’nin dönüşünden sonra bu mektuplar bir kitapta toplanmış ve yayınlanmıştır. Türk İmgesinin yanısıra bir de Türkiye İmgesi hakkında bilgiler içeren bu mektuplarda İmparatorluğun Anadolu topraklarını Küçük Asya diye adlandırmıştır. Alman Islah Heyetinin çalışmalarına hız verdiği 1880’li yıllarda Moltke’nin bu tecrübeleri daha sonra atılacak olan adımlarda yol gösterici olmuştur.

Anahtar Sözcükler


Helmuth Graf von Moltke; Seyahat; Mektuplar; Türk İmgesi; Türkiye İmgesi; Rapor; Islah Hareketi; Tarihsel Olaylar