Kaçındırma Tedavisi

Şennur KIŞLAK

Öz


Psikoterapi bir öğrenme süreci olup, bireyin davranış bozukluklarının veya hafif uyum bozukluklarının psikolojik tekniklerle tedavisidir. Davranış tedavilerinde psikoterapinin bir öğrenme süreci olması önem kazanmaktadır. Tüm davranış tedavilerinde, uyumsuz veya sapkın davranışı ortadan kaldırmak ve sonra, yerine uyumlu davranışı kazandırmak amaçtır. Kaçındırma tedavisi veya bir başka deyişle itici uyarıcılarla tedavi, istenmeyen ama arzu veya hoşnutluk veren duygusal davranışı ketlemek için operasyonel olarak itici uyarıcıyı uygulamayı içerir. Bu çalışmada  konu; kaçındırma tedavisinde kullanılan teknikler elektriksel uyarma, kimyasal uyarma, gizli duyarlılaştırma ve kaçındırma tedavisinin plasebo etkisi başlıklarında incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Psikoloji; Psikoterapi; Davranış Tedavisi; Kaçındırma Tedavisi

Tam Metin:

PDF