Köroğlu Dağı Güneyinde Nüfus ve Yerleşme Özellikleri

Süha KOCAKUŞAK

Öz


Makalede, Köroğlu Dağı güneyinde nüfus ve yerleşme özellikleri incelenmektedir.


Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Köroğlu Dağı; Nüfus; Yerleşme

Tam Metin:

PDF