Geleneksel Sağlık-Hastalık Sisteminin Özellikleri

H. Ahmet MADEN

Öz


Hastalık evrensel, hasta olmaksa kültürel bir olaydır. Her toplum, sahip olduğu kültürel özelliklere göre sağlıklı olmaya çalışmakta, teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirmektedir. Sağlık, hastalık, teşhis ve tedavi uygulamalarının, kültür bütünü içinde, önemli bir yeri vardır. Çünkü; hastalık ve sağlık konusundaki neden-sonuç ilişkileri, geliştirilen uygulamalar, tamamen sosyo-kültürel özelliklere göre açıklanmaktadır. Bu çalışma, Ankara'ya bağlı Akyurt Bucağı'nın iki köyünde yapılan karşılaştırmalı araştırma ve sonuçlarını içermektedir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Sağlık Antropolojisi; Sağlık-Hastalık Sistemi; Ankara; Akyurt Bucağı

Tam Metin:

PDF