Tarihsel Romandan Örnekler: "Turgut Reis" ve "Egyptienne"

Ece YASSITEPE AYYILDIZ

Öz


Bu çalışmanın ana konusunu, Halikarnas Balıkçısı adıyla bilinen Cevat Şakir'in "Turgut Reis" ve Mısır asıllı yazar Gilbert Sinoué'nin "L'Egyptienne" adlı eserlerini tarihsel roman olgusu üzerinden incelemesi oluşturmaktadır. Söz konusu yazarlar, bu eserleri XX. yüzyılda kaleme almış olmakla birlikte, her iki yazar da, kendi geçmişlerinin temelini oluşturan mekânlara eserlerinde vurgu yaparlarken, mekânların önemini de gerçekte var olmuş ya da kurgusal kişiler ile kurgusal olmayan, gerçekten yaşanmış olaylara dayanan bir tarih kesiti aracılığıyla bizlere sunmuşlardır. Çalışmamızın temel noktası, tarihsel roman yaklaşımına ek olarak, her iki romanda da ortak kabul ettiğimiz "güç" imgesi ve bu imgenin eserler ile başkahramanlara yansımasıdır. Ayrıca, bu "güç" imgesini ile birlikte, gerçeklik ve kurgusallığı olay örgüsü, mekân ve zaman kavramları açısından ele alınmıştır.Bu çalışmanın amacı, Cevat Şakir'in "Turgut Reis" ve Mısır asıllı yazar Gilbert Sinoué'nin "L'Egyptienne” adlı eserlerden yola çıkarak, yazarların tarihsel roman kavramına yaklaşımını, genel bir çerçevede tarih ve edebiyat arasındaki ilişkiye bakışlarını ve edebiyat aracılığı ile tarihin yeniden yorumlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktır.

Anahtar Sözcükler


Tarihsel Roman; Halikarnas Balıkçısı; Gilbert Sinoué'

Tam Metin:

PDF