Kültepe Tabletlerinde Geçen Asurlu Tüccarlara Ait Altından Kült Eşyaları

Nurgül YILDIRIM

Öz


Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Eski Anadolu sosyal ve siyasî tarihi açısından oldukça önemli bir dönemdir. Bu dönemi hem filolojik veri, hem de arkeolojik bulgu bağlamında en iyi tanıtan merkez ise Kültepe-Kaniš’tir. Kültepe-Kaniš’de yapılan kazılar neticesinde 20 binden fazla tablet bulunmuştur. Bu tabletlerin bir kısmı Asurlu tüccarlara ait arşivlerden oluşmuştur. Bu arşivlerden, Asurlu tüccarların Anadolu’da ticarî faaliyetlerinin yanı sıra, kendi kültürel ve sosyal yaşamlarını da devam ettirdiklerini öğreniyoruz. Bu durumun en önemli kanıtlarından birini, Asurlu tüccarların dinî inançları doğrultusunda gerçekleştirdikleri aktiviteler oluşturmuştur.

Anahtar Sözcükler


Eski Asur; Kültepe Tabletleri; Adak; İkribum; Šamšum; Kāsum

Tam Metin:

PDF