Hitit Gramerinden Bazı Konular

Aygül SÜEL

Öz


Makalede, Hitit grameri ile ilgili konulardan bazıları üzerinde durulmuş, örnekleri ile birlikte sunulmuş; Hitit grameri ile ilgili ana el kitaplarından yararlanılarak, özellikle Hititoloji öğrencilerine yönelik bir çalışmanın eksikliğinin bir kısmını giderilmeye çalışılmıştır. Burada, gramer ve fonotik terimlerinin Türkçe karşılıkları için yeni terimler bulma yoluna gitmeden, genellikle Latince ya da Latince köklü kelimeler tercih edilmiştir. Terminoloji için başvurulacak kaynaklar, bibliyografyaya eklenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hititoloji; Hitit Grameri

Tam Metin:

PDF