1915 Ermeni Ayaklanmalarında Çarlık Rusyası’nın Rolü

Aydın SÜER

Öz


Bu çalışmanın amacı, sözde Ermeni soykırımına dayanak yapılmaya  çalışılan 1915 olaylarında çarlık Rusya'sının oynadığı rolü ve ayaklanmanın gerçek nedenlerini, başta Ermeni asıllı Sovyet tarihçi B.A. Boryan'ın 1928 yılında Sovyetler Birliği'nde yayımlanan "Ermenistan, Uluslararası Diplomasi ve SSCB" eserine dayanarak ortaya koymaya çalışmaktır. Böylelikle o günkü gerçeklerle, bugünkü yaklaşımlar arasındaki çelişkiler de ortaya çıkarılacaktır.

Anahtar Sözcükler


Rusya; Çarlık Rusya; 1915 Ermeni Ayaklanmaları; B. A. Boryan

Tam Metin:

PDF