Tiyatro Eserlerimizde Kadın İmajı

Sevda ŞENER

Öz


Hayatı sahnede yansıtmaya çalışırken, bu işleme katılan bütün sanatçılar hayatın gerçeğine olduğu kadar sanatın gerçeğine karşı da sorumluluk içindedirler. Oyun kişileri, bir ölçüde hayattan alınmış yaşayan insanlar, bir ölçüde de sanatın yarattığı yapma karakterlerdir. Bu yüzden tiyatro oyunlarındaki kişilere bakarak belli bir dönemin gerçek insanları hakkında tam anlamı ile doğru bilgi edinmek olası değildir. Öte yandan bu oyun kişilerinin bize yansıtılan dönemin insanları hakkında hiç bilgi vermediğini de söyleyemeyiz. Bu noktada güvenebileceğimiz bir varsayım, yazarın, oyun kişilerini yaratırken onları, içinde yaşadığı toplumun genel kanısına uygun olarak tipleştirdiğidir. Genellikle oyun kişilerini seyirciye kabul ettirmenin, onları inandırıcı kılmanın bir yolu, onlar hakkında toplumun geliştirmiş olduğu ortak kanılara sadık kalmaktır. Yazarın bu kanılar doğrultusunda betimlediği tipleri seyirci kolaylıkla tanır ve benimser. Eğer bir toplumda yaşlılar genellikle ağırbaşlı ve eleştirici, gençler haşarı ve sorumsuz sayılıyorsa, bu tiplemeye uygun olarak çizilmiş bir oyun kişisi, kendini seyirciye kolayca kabul ettirecektir. Her toplumda cinsiyete, mesleklere vb. göre yapılmış genellemeler vardır. Bu çalışmada, tiyatro eserlerimizde kadın imajı irdelenmiştir.


Anahtar Sözcükler


Tiyatro; Tiyatro Eserleri; Kadın

Tam Metin:

PDF