Türk Saçları Üzerinde İlk Antropolojik Araştırma

Muine ATASAYAN

Öz


Makalede, insan ırklarının ayırt edici fiziksel özelliklerinden olan saçın, şekil, renk, kalınlık gibi özellikleri nedeniyle Türk ırkların tespitinde yeterli bir veri kaynağı olduğu, örnekler ve sınıflandırmalarla anlatılmaya ve kanıtlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Saç; Türkler-Saç; Irklar

Tam Metin:

PDF