Kapadokya Tabletlerine Göre Anadolu Kavimleri Üzerinde Araştırmalar

Emin BİLGİÇ

Öz


Kayseri yakınındaki Kültepe höyüğünde Kapadokya tabletleri bulunmuştur. Bu tabletlerden, Asurluların Anadolu’da kurdukları ticari teşkilât ve dolayısıyla iktisat tarihi, Asurlu tüccarlarla alış veriş yapan yerli halkın durumunu, evlilik hukuku prensipleri, ticarî ilişkilerinde gözettikleri hukuki esaslar, yönetim şekli ve sistemi, ev idaresi şekilleri ve sosyo-kültürel durumları, dinleri, şehirlerin yerleri, kaç çeşit yerli dilin olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Anadolu Uygarlıkları; Mezopotamya Uygarlığı; Anadolu Kavimleri; Kapadokya Tabletleri; Asurlular; Kültepe Tabletleri; Kayseri

Tam Metin:

PDF