Öntarihte Anadolu İdollerinin Anlamı

Tahsin ÖZGÜÇ

Öz


Çalışmada, Orta ve Batı Anadolu’da toplumların, özellikle kalkolitik ve bakır çağı dönemlerindeki yaşam biçimi hakkında bilgiler verilmekte, söz konusu dönemlerde toplum kültürünün zamanla hangi etmenlerden etkilenerek şekillendiği incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Anadolu; Ön Tarih; Bakır Çağı; Kalkolitik Çağ; İdoller

Tam Metin:

PDF