Anadolu Damga Mühürleri

Nimet DİNÇER

Öz


Çalışmada, Anadolu’da M.Ö. 1200 yıllarına kadar devam eden geniş zaman kesitine ait damga mühürlerinin biçim, motif ve üsluplarındaki gelişmeler ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Anadolu Uygarlıkları; Motif; Mühürler; Damga Mühürleri

Tam Metin:

PDF