Phrygiaka; Phryg Arkeolojisi Üzerine Yeni Araştırmalar

Cahit KINAY

Öz


Makalede, Phryglerin eski çağ medeniyetine yapmış olduğu katkı, yapılan kazılar sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkılarak anlatılmış, Phryg uygarlığının mimari, ölü gömme, din ve askerlik alanlarında ortaya koymuş oldukları yenilik ve gelişmeler değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Phrygiaka; Hititler; Etrüskler

Tam Metin:

PDF