Etiler’de Bahar Bayramı Törenleri

Mustafa Selçuk AR

Öz


Etiler (Hititler), baharı kutlamak için yılda ikiden fazla tören düzenlemekteydiler. Bu törenleri birbirinden ayırt etmek için farklı adlar koymuşlardı. Tören, daima dini bir kıymet taşıyan tapınak, orman veya vadide yapılırdı. Tanrılara çeşitli hediyeler sunulur ve yenibahara girmeyi kutlarlardı. Çalışmada Etiler için oldukça önemli bir sosyal, kültürel ve ekonomik öneme sahip olan bahar mevsimi ve onu hatırlatan Bahar Bayramı kutlamaları incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hititler; Etiler; Hitit Kültürü; Eti Törenleri; Eti Gelenekleri; Bahar Bayramı

Tam Metin:

PDF