M.S.4-5’inci Asırlarda Çin’in Şimalinde Hanedan Kuran Türklerin Şiirleri

Muhaddere N. ÖZERDİM

Öz


Çalışmada, eski Türk tarihinin sıklıkla başvurulan kaynaklarından olan Çin tarih ve edebiyat eserlerinde, Türk şiiri ve şarkıları ile ilgili tarihsel ve içerik yönünden gelişimler ele alınmıştır. Bu eserler, eski Türklerin ruh dünyasını anlamada Türk edebiyatına yol göstermiştir.

Anahtar Sözcükler


Türk Edebiyatı; Çin Edebiyatı; Türk Şiiri; Türk Şarkıları

Tam Metin:

PDF