Amarna Çağında Mısırın Önasya Münasebetleri

Füruzan KINAL

Öz


Önasya tarihi, Amarna çağında krallık arşivinin 300’e yakın mektubuyla ve Boğazköy arşivinin zengin kaynaklarıyla aydınlanmıştır. Bu çalışmada, Amarna arşivlerinden elde edilen belgelerin (tablet) dönemin tarihi, siyasi, dini ve edebi ilişkilerini nasıl aydınlattığına yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Önasya Tarihi; Amarna; Diplomatik Mektuplar; İlkçağ Arşivleri; Boğazköy Arşivleri

Tam Metin:

PDF