Osmanlı İmparatorluğunda Yürük Sınıfı ve Hukuki Statüleri

Salahaddin ÇETİNTÜRK

Öz


Makalede, 600 yıldan uzun süren imparatorluk süresince yürük sınıfının hukuki, sosyal, iktisadi konularda diğer sınıflar arasındaki farkları, dönemin olaylarına bakılarak anlatılmaya çalışılmış, ayrıca yürük sınıfının sosyal yaşantısı ve geleneklerine de yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı İmparatorluğu; Yürükler; Yürük Gelenekleri; Yürüklerin Yaşantısı

Tam Metin:

PDF