Elvan Köyünde Sosyal Bir Araştırma

Mediha BERKES

Öz


Çalışma, Ankara’nın Elvan Köyü’nde yapılan sosyolojik bir araştırmayı içermektedir.

Anahtar Sözcükler


Sosyoloji; Sosyal Yaşam; Kırsal Yaşam; İç Anadolu Bölgesi; Ankara-Elvan Köyü

Tam Metin:

PDF