Bayerischer Wald’de Jeomorfoloji Araştırmaları

Reşat İZBIRAK

Öz


Çalışmada, Bayerischer Wald’in konumu, engebeliğinin genel durumu, jeoloji yapısı, yöre tipleri, aşınma ve taşınma yüzeyleri, vadilerin meydana gelişi, vadi sistemleri incelenmiş ve sonuçları açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Jeoloji; Jeomorfoloji; Coğrafya; Vadi Sistemleri; Aşınma ve Taşınma

Tam Metin:

PDF