Bukolik Şiirin Menşei Üzerinde Araştırmalar

Suat SİNANOĞLU

Öz


Makalede, Bukolik şiirin kaynağı olarak Theokritos’un hayatı ele alınmış, Theokritos’un kır hayatı üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Bukolik Şiir; Theokritos; Kır Yaşamı

Tam Metin:

PDF