Curiatius Maternus

Samim SİNANOĞLU

Öz


Tacitus’un yazdığı düşünülen Latin edebiyatının önemli bir eseri olan Diedogas de oratoribus (Hatipler hakkında konuşma) Curiatius Maternus’un yaşamı hakkında bilgiler vermektedir. Ancak bu yapıt, Maternus hakkında soracağımız her soruya cevap verebilecek nitelikte değildir. Maternus, hatip olarak faaliyette bulunmuşsa da, tragedya da yazmıştır. Zamanının iyi, dürüst insanlarının örneği olabilecek Curiatius  Maternus'un hayatını, eserlerini incelemek, siyaset alanında tuttuğu yolun nedenlerini araştırmak, bu önemli kişiliğin düşüncelerini ortaya koymak oldukça önemlidir. Makalede, el yazmaları, metnin tartışma yaratabilecek parçaları incelenmiş ve yapıtın 36-40 sayılı fasıllarında geçen sözlerin de Maternus'a atfetmek gerektiği kanıtlanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Latin Edebiyatı; Roma Edebiyatı; Roma Şiiri; Cicero; Petronius; Diedogas de Oratoribus

Tam Metin:

PDF