Lykia Kültürleri

Zafer TAŞLIKLIOĞLU

Öz


Çalışmada, Lykia kültürünün tarihsel gelişimi, hangi coğrafyada ortaya çıktığı ve Lykia kültürünün diğer kültürlerle etkileşimi ele alınmaktadır.

Anahtar Sözcükler


İlkçağ Uygarlıkları; Anadolu Uygarlığı; Anadolu Coğrafyası; Ege Bölgesi; Grek Kültürü; Lykia

Tam Metin:

PDF