İkiden Fazla Hakikat - Değerli Mantığın Temel Kavramları Hakkında

Nusret HIZIR

Öz


Hakikat -gerçeklik- kavramı yüzyıllar boyunca değişikliklere uğramış olabilir; ama hiç değişmeyen bir ilke varsa o da bilimin bir doğru önermeler topluluğu olduğudur. Mantıkçının görevi, bilimin doğru önermelerini yanlış olanlardan ayırt etmeyi kolaylaştıracak, doğru önermeler bütününün bir sistem olduğunu gösterecek, önermeleri temellendirebilecek bir düşünüş sistemi kurmaktadır. Çalışmada, doğru, yanlış ve olabilirlik (olası) kavramları bazı felsefi akımlar ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Kiplik Mantığı (Modalitaetenlogik); Çelişkisizlik (Tenakkuzsuzluk); Totoloji; Zorunluluk

Tam Metin:

PDF