Sümerlerin Kültür Sahasındaki Başarıları

B. LANDSBERGER, Mebrure OSMAN TOSUN (Çev.)

Öz


Sümerlerin sanat eserlerinin büyük bir kısmı kaybolmuş ve ele geçmemiş olmakla beraber edebiyattaki motif zenginliğini sanatta göremiyoruz. Sanattaki motifler, edebi motiflere denk olacak derecede bol değildirler. Sümerlerin kabiliyeti bilhassa lirik sahadadır. Çalışmada, Sümerlerin kendisinden sonraki uygarlıklara katmış olduğu değerler din, sanat, edebiyat, mimari ve hukuk alanlarından örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Sümer; Kültür; Mezopotamya; Cemdet Nasr Devri; Erhanedan Çağı; Babil