Çin Romanının Çin Hayatındaki Yeri

Wolfram EBERHARD

Öz


Çin romanının tarihi gelişimi, Avrupa romanınkinden tamamen farklıdır. Çin’de roman, orta tabakanındır. Bunu en açık şekilde romanın yazıldığı dilden anlarız. Çin’de roman, halk dilinde, konuşma dilinde yazılmıştır. Ayrıca, Çin’de burjuvazi yoktur. Sosyal gelişme, farklı biçimde gelişmiştir.

Anahtar Sözcükler


Çin Edebiyatı; Roman

Tam Metin:

PDF