Hüseyin Rahmi’nin Romancılığı

Pertev Naili BORATAV

Öz


Hüseyin Rahmi’nin, romanlarında, klasik trajedi ve komediyi, bir yandan da halk hikâyeciliğini, bütün sanat hayatı boyunca realizm gayretiyle yürüttüğü görülmektedir. Ayrıca Hüseyin Rahmi’nin romancılığında romantik bir yön de vardır. Rahmi’nin sanatında hâkim prensibin hiç şüphesiz natüralizm olduğu görülmektedir. Eserlerinde didaktik unsurlara yer vermektedir. Geleneksel eğlence sanatlarımızdan en fazla Meddah, Orta Oyunu’na ve Karagöz’e bağlanabilecek bir dialog geleneği de mevcuttur. Çalışmada, Hüseyin Rahmi (Gürpınar)’ın bu sanatlar ile bağlantılı olarak Türk romancılığına yaptığı katkılar ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Türk Edebiyatı; Halk Edebiyatı; Hüseyin Rahmi Gürpınar; Klasik Trajedi; Halk Hikâyeciliği; Natüralizm; Realizm

Tam Metin:

PDF