Türkiye’de Madencilik

Reşat İZBIRAK

Öz


Ülkemizin maden zenginliğini anlayabilmek için, her şeyden önce jeoloji araştırmaları yapmak ve büyük ölçekte bir Türkiye jeoloji haritasını tamamlamak gerekmektedir. Ülkemizin yerüstü zenginlikleri kadar, yeraltı varlığı da önemlidir. Yurdun en verimli kaynaklarından olan madenlerimizin planlı bir şekilde araştırılması ve yararlanılması amacıyla yıllardan beri çaba gösterilmiş ve madenciliğimiz, alınan önlemler ve kurumlarla (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Etibank) ilerleme kaydetmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Jeomorfoloji; Madenler; Madencilik

Tam Metin:

PDF