Algernon Charles Swinburne de Devrinin Şairiydi

Saffet KORKUT

Öz


Çalışmada, Victoria Devri olarak bilinen dönemde (1837-1901) gündelik yaşam ve edebiyatın içinde bulunduğu durgun, ağır ekonomik kaygıların yer aldığı ve tutucu çevrelere karşı kendine özgü kelimeleri tekrarlayarak yazmış olduğu eserlerle karşı çıkan Algernon Charles Swinburne’un edebi üslubu, eserleri, eleştirel yönü örnek metinlerle tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


İngiliz Edebiyatı; Victoria Devri; Algernon Charles Swinburne

Tam Metin:

PDF