Bugünkü İngiliz Romanı

B. E. C. DAVIS

Öz


Çalışmada, 19. yüzyıl İngiliz edebiyatı ile 1940’ların edebiyatı arasındaki farklılıklar birbirine içerik ve karakter olarak uyan çalışmalar ışığında değerlendirilmiş, özellikle roman ve hikâyenin geçmişe oranla çok daha kısa süre içerisinde tüketildiği, bu nedenle İngiliz edebiyatının son dönemde daha hızlı, ancak çalkantılı bir gelişim süreci geçirdiğine değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


İngiliz Romanı; Sergüzeşt Hikayeler; Modern Romancılık; Sübjektif Hikaye; Epizot

Tam Metin:

PDF