Bugünkü Devrek Kasabası

Emin ÇAKIROĞLU

Öz


Devrek kasabasının ilk ismi Hamidiye'dir, ancak, bu ismin yasaklanmasından sonra, coğrafi şartlarından dolayı Devrek ismini almıştır. Yöre insanlarının geçim kaynağı, çoğunlukla tarımdır, Devrek çayı özellikle bu çaya yakın kurulan yerler için önem arz etmektedir. Oturma planı panayır meydanı adı verilen sahaya doğru yayılmıştır. Devrek çarşısı ise oldukça basit bir yapıda olup, yoğunluk göstermemektedir. Devrek kasabası, Zonguldak iline olan göçlerle eski önemini kaybetmiştir.

Anahtar Sözcükler


Devrek Kasabası; Devrek Çayı; Coğrafya; Ekonomi; Hamidiye

Tam Metin:

PDF