Timar Rejiminin Bozuluşu

Mustafa AKDAĞ

Öz


Çalışmada, Osmanlı Devleti’nin askeri ve ekonomik sisteminin temelini oluşturan timar sisteminin gelişimi ve bozuluşuna neden olan etmenler tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Tarih; Osmanlı İmparatorluğu; Timar Sistemi; Reaya; Toprak Aristokrasisi; Kapu Kulları; Sekbar ve Sarıca Teşkilatı

Tam Metin:

PDF