Yeni Mantığın Öncüsü Leibniz

Nusret HIZIR

Öz


Leibniz'e, çağdaşı filozoflar arasında ayrı bir yer veren özelliklerden biri, Aristo'dan gelen şekilsel mantığa beslediği saygıdır. Leibniz, mantıkçı olarak alındığında, çalışmalarında, birbiriyle ilgili olmakla beraber, birbirinden başka iki cepheyi ayırmak gerekir; bunlardan biri, zamanının mantığını düzeltmek için giriştiği çalışmalar, öteki ise yepyeni bir mantık sistemini kurmak konusundaki denemeleridir. Bu çalışmada, Leibniz’in, yeni bir mantık biliminin temellerini kurmak yönündeki denemelerine yer verilmiştir. 


Anahtar Sözcükler


Mantık; Felsefe; Leibniz; Metafizik; Tikel Önerme; Cebir; Usavurma

Tam Metin:

PDF