Osmanlılar'da Balistik ve Modern Fizik İlişkisi

Vural BAŞARAN

Öz


Bilimsel ilerlemeler, teknolojik gelişmelerle paralellik göstermektedir. Avrupa'da yapılan balistik ve topçuluk çalışmaları, mekaniğin iki dalı olan kinematik ve dinamik bilimlerinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Galileo, bir askeri mühendis olarak yaptığı kinematik çalışmalarında topçuluğun önemine vurgu yapmıştır. Newton da, hava sürtünmesi araştırmalarında topçuluktan yararlanmıştır. Osmanlılar 19. yüzyıl başlarından itibaren modern hareket kuramlarını, askermühendis hocaların gayretleriyle birlikte almaya başlamıştır. Bu çabalar sonucunda modern kinematik ve dinamik Osmanlılar tarafından kabul görmeye başlamıştır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Ateşli Silahları; Balistik; Başhoca İshak Efendi; Hüseyin Rıfkı Tâmânî; Galileo; Topçuluk; Mühendishâne; Modern Fizik

Tam Metin:

PDF