Türkçe ile Moğolca Arasındaki İlgiler

Ahmet TEMİR

Öz


Türklerin dünya üzerinde yayılması, Türk dilinin de, köken bakımından yakınlığı olan veya olmayan birçok dillerle etkileşimini sağlamıştır. Türklerin, tarih sahnesinde Çinlerle, Moğol, Mançu ve Tunguzların atalarıyla, Fin- Ugorlarla temas halinde bulundukları bilinmektedir. Fin- Ugor, Moğol, Mançu (Tunguz), Kore ve Japon dili ile Türkçe arasındaki benzerlikler Avrupalı bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Araştırmalar sonucu, bu diller,“Ural- Altay” ve “Altay” adları altında toplanmıştır. Bütün bu diller içerisinde gerek Türk filolojisi gerek Türk lingüistiği bakımından en dikkat çekeni, Moğolcadır. Makalede, Türkçe ile Moğolca’da söz, form ve sintaks açısından mevcut olan benzerliklerin gösterilmesi ve bu dillerin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Türkçe; Moğolca; Ural- Altay; Altay; Türk Dili; Türk Linguistiği

Tam Metin:

PDF