Osmanlı Müesseseleri Hakkında Notlar

Mustafa AKDAĞ

Öz


Makalede konu; Osmanlı hanedanının tahta geçmesi, padişah, vezir ve divan, Enderun Mektebi, Orta-Şark tarihi bakımından önemi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ortaya çıkan yeni hükümet rejimi, toprağın işletilmesine esas olan devlet düzeni, vergilerin toplanma usulü, Osmanlı Devleti’nde idarî teşkilât başlıklarında incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Devleti; Kurumlar; Divan; Enderun Mektebi; Vergi Sistemi; Toprak Sistemi

Tam Metin:

PDF