Hindistan'da İnek Kültü ve Bu Kültün Menşeî Üzerine Bir Araştırma

Kemal ÇAĞDAŞ

Öz


İnek ve onunla ilgili inançlar, asırlarca Hindu'nun hayatında çok önemli rol oynamıştır. Çalışmada, halen çok yaygın ve köklü inek kültünün kökeni ve bu kültün Hint literatüründeki tarihi seyri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hindistan; Hint Literatürü; Hinduizm; İnek Kültü

Tam Metin:

PDF