Ankara’da Türk Okul Çocuklarında Büst ve Alt Taraf Kısımlarının Büyümesi Üzerinde Bir Araştırma

Enver Y. BOSTANCI

Öz


İnsanın anatomik ve somatik yapısı, büyüme esnasında ve hatta erişkin hale geldikten sonra fiziki ve fizyolojik bazı değişmelere maruz kalmaktadır. Çalışmada, 1679 Türk okul çocuğunun 9 yaşından 16 yaşına kadar, boyu meydana getiren büst ve alt taraf ile üst bacak (femur), alt bacak (tibia), ayağın genişlik ve uzunluklarının yaşlara, cinslere göre, nasıl bir değişme seyri takip ederek gelişmekte olduğu incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Paleoantropoloji; Fiziki ve Fizyolojik Değişim; Anatomik ve Somatik Yapı; Büst ve Alt Taraf Büyümesi