Eskişehir’le Çifteler Çevresinde Bir Coğrafya Gezisi

Reşat İZBIRAK

Öz


Eskişehir ile doğusunda bulunan Kayseri gibi iki önemli işlek yol kavşağı ve uğrak yeri kıyaslandığı zaman, birincisinin İç Anadolu’nun batıya (Marmara ve Ege bölgelerine), ikincisinin doğuya (Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine) açılmış birer kapısı durumunda bulundukları ve önemlerini de buradan kazandıkları anlaşılır. İşlek bir yol kavşak ve uğrağı olan lületaşı ile tanınmış Eskişehir, son yıllarda memleketin önemli bir endüstri merkezi olmaya başlamıştır. Eskişehir Çifteler köyünde birleşen yollar, bu köyü çevrenin zaman zaman çok canlı işlek ve önemli bir pazar durumuna getirmiştir. Çalışmada, söz konusu yerleşim yerlerine yapılan geziye yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Eskişehir; Porsuk Çayı; Lületaşı; Sündiken Dağları; Coğrafya

Tam Metin:

PDF