Bugünkü İngiliz Dramı

A. R. HUMPHREYS, Pervin ADATAŞ (Çev.)

Öz


Makalede, 19. yüzyılın sonlarından itibaren inişli çıkışlı bir yenilenme süreci geçiren İngiliz dram türü çalışmaların gelişim süreci, farklı edebiyatlardan etkilenme düzeyleri, öne çıkan temsilcileri, fikirleri ile Avrupa edebiyatını etkileyen eserleri, örnekler verilerek karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


İngiliz Edebiyatı; Sosyal Komedi; Realizm; Dram

Tam Metin:

PDF