Türkçe’nin Yapısı

C. F. VOGFLIN, M. E. ELLINGHAUSEN, Saffet KORKUT (Çev.), Vecihe KILIÇOĞLU (Çev.)

Öz


Makalede konu, Cümle Kümeleri [Çeşitleri] ve Yapı Tipleri, Nominativus Hali, Genitivus Kuruluşu, Akkusativus Hali, Bağlama Hali, Lokativus Hali, Ablatlvus Hali, Dativus Hali, Çifte Hal Kuruluşları başlıkları altında incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Türkçe; Cümle Kümeleri; Yapı Tipleri; Nominativus Hali; Genitivus Kuruluşu; Akkusativus Hali; Bağlama Hali; Lokativus Hali; Ablatlvus Hali; Dativus Hali; Çifte Hal Kuruluşları

Tam Metin:

PDF