Gümüşlük (Milas) İskeletleri ve Anadolu Klasik-Helenistik Dönem Toplumlarının Sağlık Profili

İsmail ÖZER, Mehmet SAĞIR, Zehra SATAR, Erksin GÜLEÇ

Öz


İnsan iskeletleri üzerinde yapılan çalışmalar eski insan populasyonlarının sağlık ve yaşam koşullarının anlaşılmasında çok önemli bilgiler sunmaktadır. Bu çalışmanın amacını Gümüşlük (Milas)’ten bulunan insan iskelet kalıntılarının morfolojik ve paleopatolojik açıdan değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Arkeolojik alan, Batı Anadolu’da Klasik-Helenistik döneme tarihlendirilen bir alanda yer almaktadır ve lahitlerden 8 erkek ve 9 kadın olmak üzere 17 birey bulunmuştur. Gümüşlük (Milas) buluntu yerinden ele geçirilen iki cinsiyete de ait bireyler baskın olarak yaşlı bireylerdir. Osteolojik kalıntılar Gümüşlük bireylerinde konjenital hastalıklar, enfeksiyonal hastalıklar, eklem hastalıkları ile çene ve diş lezyonları bulunduğunu göstermektedir. Elde edilen paleopatolojik değerler, aynı bölgede ve dönemde yer alan buluntu alanlarından farklı sonuçlar vermiştir. Bu analizler Klasik-Helenistik dönem Anadolu’ndaki sağlık ve yaşam koşullarının anlaşılmasında yeni bilgiler elde etmemize katkıda bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler


İnsan İskeletleri; Sağlık Yapısı; Klasik-Helenistik; Gümüşlük-Milas; Anadolu

Tam Metin:

PDF