Philogica I.

Tibor Halasi KUN

Öz


Makalede, 'at-Tuhfat az-zakîya fil-luğat at-turkiya' adlı eserin, Besim Atalay tarafından yayınlanan tercümesi tanıtılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Hungaraloji; Kumanlar; Kıpçaklar; Kıpçak Dili

Tam Metin:

PDF