Masal ve Türkü

İbrahim GÖKBAKAR

Öz


Masal şekline giren olaylar, aslında gerçek de olsa, masallaşacak bir karakteri içermelidir. Böyle bir olayı konu edinmiş bir masala, Kars'ta derlenen metinler arasında rastlanmıştır. Halk hikâyeciliği geleneğinin hâlâ kuvvetle yaşandığı bu bölgede, hikâyecilik geleneğine uyarak, başlangıçta hikâye şeklinde anlatılan olay, zamanla, halk arasında masal haline gelmiş olabilir. "Alim Masalı" adını taşıyan masal da, bir çok varyantları olan 'Alin Türküsü'ndeki olayı konu edinmiştir.

Anahtar Sözcükler


Halk Edebiyatı; Masallar; Türküler; Alim Masalı; Alin Türküsü

Tam Metin:

PDF