Deprem, Seylâplar ve Meteoroloji İşleri

Cemal Arif ALAGÖZ

Öz


Yurdumuzu tehdit eden tabiat olayları, depremler, seller ve su baskınlarıdır. Çalışmada, ülkemizin büyük bölümünde görülen deprem ve sel afetlerinin nedenleri, etkileri ve bunlardan korunmak için yapılması gerekenlere değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Depremler; Seller; Su Baskınları; Afetler

Tam Metin:

PDF