Mantığın Formelleştirilmesi Üzerinde Düşünceler

Nusret HIZIR

Öz


Makalede, mantık adına  lâyık olan sistemin, tamamen formelleştirilmiş bir sistem olduğu, mantıkçılar tarafından kabul edilen bu esasa uyulmadığı vurgulanarak, mantığın formelleştirilmesi konusu tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Felsefe; Mantık; Mantığın Formelleştirilmesi

Tam Metin:

PDF