Doğu Anadolu’da Folklor Derlemeleri

İlhan BAŞGÖZ

Öz


Çalışmada, Erzurum, Kars ve Şahnalar bölgesinde tespit edilen halk ozanları anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Halk Edebiyatı; Halk Ozanları; Doğu Anadolu Bölgesi; Erzurum; Kars; Şehnalar

Tam Metin:

PDF