Şırzı’da Bulunan Hitit Hiyeroglif Kitabesi

H. G. GÜTERBOCK, S. ALP

Öz


Ankara’da Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nde çalışmış olan Alman mühendisi Direktör Müller, seyahatlerinden birinde gördüğü bir Hitit kitabesinden 1937 yılında Prof. Landsberger’e bahsetmiş ve çekmiş olduğu fotoğrafın küçük bir kopyasını vermiştir. Landsberger’in Güterbock’a teslim ettiği resim, kitabenin yayınlanmasına yeterli olmadığı gibi ayrıntısını da açıkça gösterememektedir. Müller, kitabenin Sivas-Malatya hattı üzerinde Hekimhan ile Hasan Çelebi arasında Deveci köyünde olduğunu bildirmiştir. Çalışmada, söz konusu kitabenin okunarak yayınlanabilmesi için âbideye yerinde yapılan ziyaret hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Hitit Medeniyeti; Hitit Kitabesi; Şırzı; Turkey