Büyük Selçuklular İmparatorluğunda Oğuz İsyanı (1153)

Mehmet Altay KÖYMEN

Öz


Makalede, devlet kuran (Selçuklular İmparatorluğu) ve bunun sonucu olarak yurt yapan (Kuzey İran ve Anadolu) Oğuz istilâ ve göçlerinden değil, sadece - tarihin garip bir tecellisi olarak -kendi soydaşlarının kurduğu Büyük Selçuklular İmparatorluğu’nun yıkılmasının başlıca nedeni olan Oğuz isyanından bahsedilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Tarih; Selçuklular İmparatorluğu; Oğuzlar; Oğuz İsyanı