Osmanlı İmparatorluğunun Vergi Sistemi Hakkında Kısa Bir Araştırma

Şinasi ALTUNDAĞ

Öz


Osmanlı İmparatorluğu, merkezi yönetimin zayıflaması, Yeniçeri Ocağın'nın artık bir kuvvet ve bir dayanak değil, bir anarşi ocağı haline gelmesi, Kanunî devri azametinin, asırların, toplum hayatının her alanında olduğu gibi, ekonomik alanda da yarattığı değişikliklere ayak uyduramaması yüzünden, başlangıçta çok iyi sonuçlar veren Osmanlı vergi sistemi de, esas itibarıyla, prensip bakımından kuvvetli olmasına rağmen, eskimiş, zamana uyamaz hale gelmiştir. Bu bağlamda çalışmada, Osmanlı Devleti’nin temelini oluşturan vergi sisteminin bozulma süreci hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı İmparatorluğu; Vergi Sistemi; Ekonomi Sistemi

Tam Metin:

PDF